ความเป็นมาของงาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในฐานะเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของประเทศ  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการผลิต บริการการค้าและการลงทุน ซึ่งรวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศมาโดยตลอด  อีกทั้งยังเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยะภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างคุณประโยชน์แก่  ประเทศชาติของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น  “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย”

โดยในปี 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดงาน “Thai Tech EXPO 2017”  เพื่อนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ 15 หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงและหน่วยงานเครือข่าย ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงบริการต่างๆ ที่โดดเด่น โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือภาคเอกชน ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม SMEs และผู้ที่สนใจทั่วไป

ทำไมคุณต้องมางานนี้ !

Thailand Tech Show

นิทรรศการนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัติกรรม รวมถึงบริการต่างๆ ที่สำคัญและโดดเด่นสอดรับกับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

Techology Cluster

 • Food technology
 • Medical technology
 • Future technology
 • National quality infrastructure (NQI)
 • Bio Economy
 • STI for OTOP

TechnoMart

 • นิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9
 • นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและสิ่งประดิษฐ์โดยคนไทย
 • นิทรรศการหมู่บ้านนวัตกรรม (Inno-Villages)
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างอาชีพ

กำหนดการ

กำหนดการพิธีเปิดงาน
“Thai Tech EXPO 2017”

วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 10.00 -12.00 น.
ณ เวทีกลาง Hall 105-106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จ.กรุงเทพฯ

กิจกรรมภายในงาน

แผนผังงาน

คลิกที่จุดต่างๆ บนภาพเพื่อดูรายละเอียดงานแบบเต็ม

Hotspot image

นิทรรศการกว่า 350 บูธ

พบกับผลงานที่พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ 192 ผลงาน

 • ผลงานเด่นของ สวทช.
  • อุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า (Fish X-Change)
  • แผ่นกรองนาโนคุณสมบัติพิเศษ ทนทาน ทำความสะอาดได้ (n-Breeze)
  • ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบูทูธพลังงานต่ำ NIPS-B
  • แก๊สเซนเซอร์ต้นทุนต่ำและประหยัดพลังงาน
  • ระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์ (PEE)
 • บัญชีนวัตกรรมกว่า 40 ผลงาน
 • ผลิตภัณฑ์/บริการเทคโนโลยีที่เสริมความแข็งแกร่งให้ภาคอุตสาหกรรม จาก Startup และผู้ประกอบการบ่มเพาะ กว่า 40 ธุรกิจ
 • ช้อปสินค้าเทคโนโลยี จากผลงานวิจัยที่สร้างธุรกิจไปแล้วกว่า 70 ร้านค้า

กิจกรรมภายในงาน

Tech Show

การนำเสนอผลงาน

โอกาสการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับเจ้าของเทคโนโลยี

นักวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยต่อผู้สนใจนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ จำนวน 30 ผลงาน

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560
เวลา 08.30 – 17.30 น.

ห้องสัมมนาย่อย 222,223,224 ชั้น 2
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

Tech Show

การนำเสนอผลงาน

การนำเสนอผลงานเด่น สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรในลักษณะ Investment Pitching และเปิดให้มีการลงคะแนนเสียง เพื่อคัดเลือกผลงานที่น่าลงทุนที่สุด และผลงานที่มีการนำเสนอดีที่สุด

วันศุกร์ 22 กันยายน 2560
เวลา 08.30 – 17.30 น.

ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ชั้น 2
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

กิจกรรมสัมมนา

Investors’ Day 2017

เข้ารับฟังการบรรยายและการเสวนาทางวิชาการ

วันศุกร์ 22 กันยายน 2560
เวลา 08.30 – 17.30 น.

ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ชั้น 2
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

สถานที่การจัดงาน

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค (EH105-EH106)

ร่วมสนับสนุนโดย

 
กระทรวงวิทยาศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สวทช
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ
tcels
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
National Science Technology and Innovation Policy Office